08

Usługi dla firm nieposiadających siedziby w Polsce

W partnerskiej relacji z Klientem pomagamy Firmom podejmować trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze rozwoju ich biznesów.

Przeprowadzamy pełen proces rejestracyjny do podatku VAT firm zagranicznych nie posiadających siedziby na terenie Polski oraz bieżące / miesięczne rozliczenia podatku VAT, zwroty podatku VAT. Sporządzamy niezbędną dokumentację, jak również doradzamy i udzielamy konsultacji w zakresie podatków i księgowości. Zapewniamy bieżącą komunikację i reprezentację w Urzędzie Skarbowym.

 • Rejestracja identyfikacji podatkowej w Polsce
 • Przedstawiciel Podatkowy (poza UE)
 • Pełnomocnik Podatkowy (UE)
 • Obsługa księgowa spółek zagranicznych
 • Magazynowanie (Arteria Logistics)
 • Logistyka (Arteria Logistics)
 • Merchandising, wsparcie sprzedaży, serwis (Sellpoint)
 • Usługi doradcze hotline

W ramach usługi Pełnomocnika Podatkowego reprezentujemy i wypełniamy obowiązki Klienta wynikające z Ustawy o podatku od towarów i usług:

 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym
 • sporządzanie dokumentów zgodnie z wymaganiami administracji podatkowej (rejestracja do VAT)
 • sporządzanie deklaracji VAT, deklaracji INTRASTAT
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • dbanie o prawidłowy przebieg postępowań kontrolnych i podatkowych
 • występowanie o zwrot podatku VAT
 • korespondencja z lokalną administracją podatkową

Przedstawiciel Podatkowy to podmiot reprezentujący podatnika VAT, który nie posiada na terytorium Unii Europejskiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia.
Przedstawiciel Podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, które rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.

W ramach usługi Przedstawiciela Podatkowego reprezentujemy i wypełniamy obowiązki Klienta wynikające z Ustawy o podatku od towarów i usług:

 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym
 • sporządzanie dokumentów zgodnie z wymaganiami administracji podatkowej (rejestracja do VAT)
 • sporządzanie deklaracji VAT, deklaracji INTRASTAT
 • dokonywanie płatności podatku VAT w imieniu podatnika
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • dbanie o prawidłowy przebieg postępowań kontrolnych i podatkowych
 • występowanie o zwrot podatku VAT
 • korespondencja z lokalną administracją podatkową

Rozumiemy, jak ważna dla Klienta jest możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać w rozwiązywaniu bieżących zagadnień, problemów czy wyzwań.

Zarządzaj informacją w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje oferowane przez BUSINESS CARE dostępne poprzez komputer, smartphone, tablet, w kilku wersjach językowych.

co nas wyróżnia?Ubezpieczenie OC w wysokości
2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe


Nowoczesne rozwiązania systemowo - informatyczne
w outsourcingu usług profesjonalnych


Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS


Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego


Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych


Doświadczenie w obsłudze Klienta
zagranicznego i korporacyjnego


Wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A., notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2009 r.
Dedykowany Manager Klienta -
w skład zespołu,
który obsługuje Klienta, wchodzi osoba,
która jest aktywną stroną współpracy

Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta
(obsługa w językach obcych, elastyczność
w doborze oprogramowania)


Kompleksowość obsługi
w ramach jednej firmy


Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb:
doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy


Bieżąca obsługa w językach obcych

case studies

01
Branża samochodowa

"Przyjęty model współpracy, łączący w sobie tradycyjną księgowość stacjonarną oraz outsourcing usług księgowych był idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy. Dzięki temu nie naruszono struktur przedsiebiorstwa, a profesjonalizm zarządu i pracowników firmy outsoursingującej dał nam poczucie bezpieczeństwa w dziedzinie ksiegowości, finansów oraz administracji kadrowo - płacowej.

W powyższym modelu współpracy znaczącą rolę odgrywała kreatywność, doświadczenie oraz duże zdolności interpersonalne Prezesa Spółki BC Advanced Solutions, który służył cennymi wskazówkami w zakresie zagadnień biznesowych.

Podstawowe cechy współpracy z pracownikami BC Advanced Solutions to szeroka wiedza, terminowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta."

Dyrektor Generalny, Europa Centralno - Wschodnia

02
Branża budowlano - architektoniczna

"Zarząd Spółki BC Advanced Solutions pomógł nam sprawnie, w bardzo krótkim czasie i bez żadnych komplikacji dokonać likwidacji Spółki córki, a następnie otworzyć Oddział firmy w Polsce co miało bezpośredni wpływ na korzyści finansowe dotyczące zagdanień podatkowych spółki matki.

W naszej dotychczasowej współpracy zaprezentował się jako partner godny zaufania, reprezentując wysoki poziom świadczonych usług zarówno w okresie likwidacji Spółki jak i zakładania nowego Oddziału. Profesjonalizm osób z zakresu prowadzenia księgowości potwierdzają również przeprowadzone kontrole US."

Prokurent, Dyrektor Zarządzający

03
Branża IT

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions zarządzali w naszej firmie działem finansowo - księgowym oraz HR w zakresie kadr i płac. Pomimo rozpoczęcia współpracy w trudnym momencie (przejęcia zorganizowanego przedsiębiorstwa od nowo nabytej Spółki oraz outsourcing części funkcji finansowo - księgowych do regionalnej centrali w Niemczech) dział finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy szybko wdrożył się w organizację naszej jednostki. Przejęli zarządzanie w/w strukturami i przywrócili funkcjonalność naszej jednostki. To profesjonaliści, którzy cechują się dużą elastycznością i zaangażowaniem."

Executive Vice-President of International Operations

04
Branża elektroniki przemysłowej

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions to osoby, które podołają nawet najbardziej wymagającym zadaniom z obszaru finansów i rachunkowości. Nieoceniona pomoc przy wdrożeniu zmian koniecznych do przystosowania naszej firmy do standardów nowego właściciela. Swoimi działaniami obniżyli koszty funkcjonowania jednostki. Tematyka zarządzania, płynnością finansową czy doradztwo w sprawach biznesu jest im dobrze znane.

Wysoko cenimy sobie ich profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie w świadczone usługi."

Prezes Zarządu

05
Branża finansowa

"Współpraca z zarządem i pracownikami przebiega w sposób sprawny, rzetelny i terminowy, co stanowi istotną kwestię przy outsourcingu usług księgowych i doradczych. Zarówno członkowie zarządu jak i pracownicy pomogli nam sprawnie, szybko i bez dodatkowych kontroli z Urzędu Skarbowego odzyskać VAT sprzed kilku lat.

Zespół wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym. BC Advanced Solutions świadczy usługi na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem we współpracę z naszą firmą.

Polecamy niniejszą firmę jako godnego polecenia Partnera w biznesie."

CEO