Istotą doradztwa jest rozwój biznesu Klienta

An entirely new way to think about your business

aby osiągnąć ten cel, łączymy jakość z wzajemnym zaufaniem pomiędzy Klientem a Doradcą

C

Jakość i zaufanie

BUSINESS CARE Advanced Solutions tworzy wyspecjalizowany zespół doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prawników, księgowych oraz specjalistów z zakresu kadr i płac, posiadających doświadczenie zdobywane we wspólnie realizowanych projektach na rzecz polskich i międzynarodowych Klientów.

Nasze zespoły łączą specjalistyczną wiedzę w zakresie audytu, podatków, operacyjnych rozwiązań księgowych oraz doradztwa biznesowego, finansowego i transakcyjnego.

Będąc członkiem ABSL, CCIFP, SPCC, AHK i BPCC nie tylko wymieniamy doświadczenia z elitarnymi grupami zarządzającymi firmami stowarzyszonymi, ale również umożliwiamy korzystanie z naszej wiedzy poprzez przygotowywane przez Business Care Advanced Solutions cykliczne publikacje i szkolenia.

 

Obszar działalności

  1. Outsourcing rachunkowości krajowych i zagranicznych spółek kapitałowych, według prawa polskiego, z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, również w strukturach Klienta
  2. Administracja kadrowo - płacowa, również w strukturach Klienta
  3. Pełnomocnik Podatkowy (UE) / Przedstawiciel Podatkowy (poza UE)
  4. Nadzór księgowo - podatkowy
  5. Doradztwo prawno - podatkowe
  6. Doradztwo biznesowe
  7. Optymalizacja kosztowa przedsiębiorstw (Enterprise Cost Management)

 

Polityka firmy

Wiemy, że istotą doradztwa jest rozwój biznesu Klienta. Osiągnięcie tego celu wymaga połączenia jakości ze wzajemnym zaufaniem pomiędzy Klientem a Doradcą.

Dla Przedsiębiorców biznes to często pasja, życiowa misja i dzieło. Wymagają, by ich partner był zaufanym doradcą, a nie wyłącznie ekspertem.

W partnerskiej relacji z Klientem pomagamy Firmom podejmować trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze rozwoju ich biznesów.

nasza misja

Sukces i trwały rozwój przedsiębiorstwa wymagają dbałości o wiele różnych aspektów biznesu jednocześnie. Wszystkie obszary organizacji muszą rozwijać się harmonijnie, by dynamiczna firma mogła w pełni osiągnąć swoje cele.

W BUSINESS CARE Advanced Solutions patrzymy na biznes Klienta w szerszej perspektywie. Swoją rolę widzimy w tym, by pomagać Klientom w utrzymaniu długofalowego wzrostu i wyzwalaniu potencjału rozwoju ich biznesu.

Mamy świadomość istoty procesu optymalizacji każdej działalności niezależnie od branży. Realizujemy swoje cele i założenia biznesowe poprzez wiedzę i dyspozycyjność naszych specjalistów przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej dla Klienta.