Co nas wyróżnia

Sukces i trwały rozwój przedsiębiorstwa wymagają dbałości
o wiele różnych aspektów biznesu jednocześnie

Wszystkie obszary organizacji muszą rozwijać się harmonijnie,
by dynamiczna firma mogła w pełni osiągnąć swoje cele

C
 1. Przynależność do takich organizacji jak: Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL), Francuska Izba Przemysłowo –Handlowa w Polsce (CCIFP), Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza (SPCC), Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo– Handlowa (AHK), Brytyjsko – Polska Izba Handlowa (BPCC)
 1. Bieżąca obsługa w językach obcych
 2. Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości UoR, MSSF/MSR, US GAAP, HGB i inne
 3. Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych
 4. Doświadczenie w obsłudze Klienta zagranicznego i korporacyjnego
 5. Ubezpieczenie OC w wysokości 2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe
 6. Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego
 7. Dedykowany Manager Klienta: W skład zespołu, który obsługuje Klienta, wchodzi osoba, która jest aktywną stroną współpracy. Na bieżąco śledzi i informuje Klienta o ryzyku lub możliwościach optymalizacyjnych, związanych z działalnością
 8. Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb: Doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy
 9. Skanowanie faktur kosztowych
 10. Elektroniczny obieg dokumentów
 11. Archiwum
 12. Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta (elastyczność w doborze oprogramowania)
 13. Kompleksowa obsługa w ramach jednej firmy
 14. Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS