05

Administracja kadrowa

  • Ewidencja dokumentacji pracowniczej
  • Outsourcing działu kadr w strukturze Klienta
  • Samoobsługowa platforma HR
  • Portal pracowniczy z opcją elektronicznych teczek osobowych 
  • E-pulpit Menadżera 
  • Usługi hotline  

Outsourcing kadrowy

Realizując usługi outsourcingu kadr, dbamy, aby firma Klienta była prowadzona zgodnie z przepisami prawa pracy i wewnętrznymi regulaminami.

W zakres usług wchodzi:

  • wdrażanie, zarządzanie dokumentacją oraz bieżąca obsługa akt osobowych
  • przetwarzanie i aktualizacja danych kadrowych pracowników w systemie
  • przygotowanie ustawowych raportów kadrowych
  • przygotowanie deklaracji dla ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji państwowych

Usługi kadrowe wewnątrz struktur Klienta

Zastosowanie prawa pracy w praktyce może sprawiać wiele trudności. Bardzo ważnym elementem sprawnego funkcjonowania działu kadr jest praktyczne zastosowanie przepisów do rzeczywistych sytuacji biznesowych. BUSINESS CARE proponuje usługi kadrowe wewnątrz struktur Klienta, oferując usługi doświadczonej w tej dziedzinie kadry.

Outsourcing i własny dział kadr

Klient może skorzystać z outsourcingu i jednocześnie posiadać własny dział kadr. Usługa ta dedykowana jest dla firm, które chciałyby mieć wewnętrzny dział administracji kadrowej, ale też oczekują wsparcia swojego zespołu w prowadzeniu procesów kadrowych. Wiemy, że nie zawsze jest możliwe przekazanie wszystkich procesów kadrowych na zewnątrz firmy. Wybierając naszą usługę, Klient może korzystać z doświadczenia naszych doradców i jednocześnie samemu nadzorować prace prowadzone w dziale kadr.

Aplikacja umożliwiająca dostęp do danych, dzięki którym kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych, poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Rozumiemy, jak ważna dla Klienta jest możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać w rozwiązywaniu bieżących zagadnień, problemów czy wyzwań.

Tworzenie bądź modyfikacja istniejących regulaminów w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzenie zapisów zapewniających optymalizację kosztów i minimalizację ryzyka Klienta.
Tworzenie regulaminów pracy, wynagrodzeń oraz innych procedur wewnętrznych „od podstaw”.
Audyt akt osobowych oraz istniejących dokumentów i pomoc w ich modyfikacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

W BUSINESS CARE korzystamy z opracowanej specjalnie dla nas aplikacji, która pozwala na przygotowanie dowolnego raportu w oparciu o dane znajdujące się w bazie systemu rachunkowego. Przygotowywane raporty w oparciu o zawarte w tym systemie dane kierujemy do osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz do działów kontrolingu. Aplikacja pozwala na korzystanie z wielu baz w jednym raporcie, co usprawnia tworzenie zestawień, raportów skonsolidowanych, dla spółek zależnych lub grup kapitałowych.

W BUSINESS CARE korzystamy z opracowanej specjalnie dla nas aplikacji, która pozwala na przygotowanie dowolnego raportu w oparciu o dane znajdujące się w bazie systemu rachunkowego. Przygotowywane raporty na bazie zawartych w tym systemie danych, kierujemy do osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz do działów kontrolingu. Aplikacja pozwala na korzystanie z wielu baz w jednym raporcie, co usprawnia tworzenie zestawień, raportów skonsolidowanych, dla spółek zależnych lub grup kapitałowych.

Zarządzaj informacją w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje oferowane przez BUSINESS CARE dostępne poprzez komputer, smartphone, tablet, w kilku wersjach językowych.

co nas wyróżnia?Ubezpieczenie OC w wysokości
2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe


Nowoczesne rozwiązania systemowo - informatyczne
w outsourcingu usług profesjonalnych


Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS


Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego


Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych


Doświadczenie w obsłudze Klienta
zagranicznego i korporacyjnego


Wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A., notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2009 r.
Dedykowany Manager Klienta -
w skład zespołu,
który obsługuje Klienta, wchodzi osoba,
która jest aktywną stroną współpracy

Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta
(obsługa w językach obcych, elastyczność
w doborze oprogramowania)


Kompleksowość obsługi
w ramach jednej firmy


Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb:
doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy


Bieżąca obsługa w językach obcych

case studies

01
Branża samochodowa

"Przyjęty model współpracy, łączący w sobie tradycyjną księgowość stacjonarną oraz outsourcing usług księgowych był idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy. Dzięki temu nie naruszono struktur przedsiebiorstwa, a profesjonalizm zarządu i pracowników firmy outsoursingującej dał nam poczucie bezpieczeństwa w dziedzinie ksiegowości, finansów oraz administracji kadrowo - płacowej.

W powyższym modelu współpracy znaczącą rolę odgrywała kreatywność, doświadczenie oraz duże zdolności interpersonalne Prezesa Spółki BC Advanced Solutions, który służył cennymi wskazówkami w zakresie zagadnień biznesowych.

Podstawowe cechy współpracy z pracownikami BC Advanced Solutions to szeroka wiedza, terminowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta."

Dyrektor Generalny, Europa Centralno - Wschodnia

02
Branża budowlano - architektoniczna

"Zarząd Spółki BC Advanced Solutions pomógł nam sprawnie, w bardzo krótkim czasie i bez żadnych komplikacji dokonać likwidacji Spółki córki, a następnie otworzyć Oddział firmy w Polsce co miało bezpośredni wpływ na korzyści finansowe dotyczące zagdanień podatkowych spółki matki.

W naszej dotychczasowej współpracy zaprezentował się jako partner godny zaufania, reprezentując wysoki poziom świadczonych usług zarówno w okresie likwidacji Spółki jak i zakładania nowego Oddziału. Profesjonalizm osób z zakresu prowadzenia księgowości potwierdzają również przeprowadzone kontrole US."

Prokurent, Dyrektor Zarządzający

03
Branża IT

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions zarządzali w naszej firmie działem finansowo - księgowym oraz HR w zakresie kadr i płac. Pomimo rozpoczęcia współpracy w trudnym momencie (przejęcia zorganizowanego przedsiębiorstwa od nowo nabytej Spółki oraz outsourcing części funkcji finansowo - księgowych do regionalnej centrali w Niemczech) dział finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy szybko wdrożył się w organizację naszej jednostki. Przejęli zarządzanie w/w strukturami i przywrócili funkcjonalność naszej jednostki. To profesjonaliści, którzy cechują się dużą elastycznością i zaangażowaniem."

Executive Vice-President of International Operations

04
Branża elektroniki przemysłowej

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions to osoby, które podołają nawet najbardziej wymagającym zadaniom z obszaru finansów i rachunkowości. Nieoceniona pomoc przy wdrożeniu zmian koniecznych do przystosowania naszej firmy do standardów nowego właściciela. Swoimi działaniami obniżyli koszty funkcjonowania jednostki. Tematyka zarządzania, płynnością finansową czy doradztwo w sprawach biznesu jest im dobrze znane.

Wysoko cenimy sobie ich profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie w świadczone usługi."

Prezes Zarządu

05
Branża finansowa

"Współpraca z zarządem i pracownikami przebiega w sposób sprawny, rzetelny i terminowy, co stanowi istotną kwestię przy outsourcingu usług księgowych i doradczych. Zarówno członkowie zarządu jak i pracownicy pomogli nam sprawnie, szybko i bez dodatkowych kontroli z Urzędu Skarbowego odzyskać VAT sprzed kilku lat.

Zespół wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym. BC Advanced Solutions świadczy usługi na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem we współpracę z naszą firmą.

Polecamy niniejszą firmę jako godnego polecenia Partnera w biznesie."

CEO