06

Rejestracja, likwidacja, kupno / sprzedaż spółek, oddziałów, przedstawicielstw

W partnerskiej relacji z Klientem pomagamy Firmom podejmować trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze rozwoju ich biznesów.

Oferujemy stałą obsługę firmy lub współpracę przy wybranych projektach. Klientom krajowym i zagranicznym służymy pomocą w wyborze najkorzystniejszej od strony podatkowo – prawnej formy prowadzenia działalności, jej założenie, rejestrację, jak również w późniejszej bezpośredniej działalności operacyjnej.

Świadczymy usługi zarówno dla prowadzonej jak i dopiero planowanej działalności biznesowej.

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej
 • przygotowanie umowy spółki
 • sporządzenie dokumentów organów wewnętrznych spółki
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w: Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego dla spółki
 • tworzenie spółek, przygotowywanie zmian do umów spółek, wypełnianie formularzy do rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji
 • obsługa bieżąca organów spółek, w tym Zarządów, Rad Nadzorczych, Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń spółek
 • przygotowywanie niezbędnych Sprawozdań Finansowych wymaganych przy procesie likwidacji
 • przygotowywanie uchwał zgromadzeń wspólników dotyczących otwarcia procesu likwidacji podmiotu gospodarczego i powołania likwidatorów oraz przygotowanie uchwał zgromadzeń wspólników zatwierdzających zakończenie procesu likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego
 • dopełnienie formalności w Monitorze Sądowym i Gospodarczymi jak i w Rejestrze Przedsiębiorców
 • dopełnienie obowiązku informacji odpowiednich organów o wyrejestrowaniu podmiotu
 • asysta w przygotowaniu i przekazaniu do archiwum dokumentacji księgowej, finansowej, podatkowej kadrowo - płacowej spółki po zakończeniu procesu likwidacji

Zarządzaj informacją w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje oferowane przez BUSINESS CARE dostępne poprzez komputer, smartphone, tablet, w kilku wersjach językowych.

co nas wyróżnia?Ubezpieczenie OC w wysokości
2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe


Nowoczesne rozwiązania systemowo - informatyczne
w outsourcingu usług profesjonalnych


Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS


Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego


Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych


Doświadczenie w obsłudze Klienta
zagranicznego i korporacyjnego


Wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A., notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2009 r.
Dedykowany Manager Klienta -
w skład zespołu,
który obsługuje Klienta, wchodzi osoba,
która jest aktywną stroną współpracy

Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta
(obsługa w językach obcych, elastyczność
w doborze oprogramowania)


Kompleksowość obsługi
w ramach jednej firmy


Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb:
doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy


Bieżąca obsługa w językach obcych

case studies

01
Branża samochodowa

"Przyjęty model współpracy, łączący w sobie tradycyjną księgowość stacjonarną oraz outsourcing usług księgowych był idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy. Dzięki temu nie naruszono struktur przedsiebiorstwa, a profesjonalizm zarządu i pracowników firmy outsoursingującej dał nam poczucie bezpieczeństwa w dziedzinie ksiegowości, finansów oraz administracji kadrowo - płacowej.

W powyższym modelu współpracy znaczącą rolę odgrywała kreatywność, doświadczenie oraz duże zdolności interpersonalne Prezesa Spółki BC Advanced Solutions, który służył cennymi wskazówkami w zakresie zagadnień biznesowych.

Podstawowe cechy współpracy z pracownikami BC Advanced Solutions to szeroka wiedza, terminowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta."

Dyrektor Generalny, Europa Centralno - Wschodnia

02
Branża budowlano - architektoniczna

"Zarząd Spółki BC Advanced Solutions pomógł nam sprawnie, w bardzo krótkim czasie i bez żadnych komplikacji dokonać likwidacji Spółki córki, a następnie otworzyć Oddział firmy w Polsce co miało bezpośredni wpływ na korzyści finansowe dotyczące zagdanień podatkowych spółki matki.

W naszej dotychczasowej współpracy zaprezentował się jako partner godny zaufania, reprezentując wysoki poziom świadczonych usług zarówno w okresie likwidacji Spółki jak i zakładania nowego Oddziału. Profesjonalizm osób z zakresu prowadzenia księgowości potwierdzają również przeprowadzone kontrole US."

Prokurent, Dyrektor Zarządzający

03
Branża IT

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions zarządzali w naszej firmie działem finansowo - księgowym oraz HR w zakresie kadr i płac. Pomimo rozpoczęcia współpracy w trudnym momencie (przejęcia zorganizowanego przedsiębiorstwa od nowo nabytej Spółki oraz outsourcing części funkcji finansowo - księgowych do regionalnej centrali w Niemczech) dział finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy szybko wdrożył się w organizację naszej jednostki. Przejęli zarządzanie w/w strukturami i przywrócili funkcjonalność naszej jednostki. To profesjonaliści, którzy cechują się dużą elastycznością i zaangażowaniem."

Executive Vice-President of International Operations

04
Branża elektroniki przemysłowej

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions to osoby, które podołają nawet najbardziej wymagającym zadaniom z obszaru finansów i rachunkowości. Nieoceniona pomoc przy wdrożeniu zmian koniecznych do przystosowania naszej firmy do standardów nowego właściciela. Swoimi działaniami obniżyli koszty funkcjonowania jednostki. Tematyka zarządzania, płynnością finansową czy doradztwo w sprawach biznesu jest im dobrze znane.

Wysoko cenimy sobie ich profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie w świadczone usługi."

Prezes Zarządu

05
Branża finansowa

"Współpraca z zarządem i pracownikami przebiega w sposób sprawny, rzetelny i terminowy, co stanowi istotną kwestię przy outsourcingu usług księgowych i doradczych. Zarówno członkowie zarządu jak i pracownicy pomogli nam sprawnie, szybko i bez dodatkowych kontroli z Urzędu Skarbowego odzyskać VAT sprzed kilku lat.

Zespół wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym. BC Advanced Solutions świadczy usługi na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem we współpracę z naszą firmą.

Polecamy niniejszą firmę jako godnego polecenia Partnera w biznesie."

CEO