09

BC Advanced Solutions – Twój partner za granicą

W partnerskiej relacji z Klientem pomagamy Firmom podejmować trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze rozwoju ich biznesów.

Świadczymy usługi zarówno dla prowadzonej lub dopiero planowanej działalności biznesowej zagranicą dla polskich Klientów.

Oferujemy stałą obsługę firmy lub współpracę przy wybranych projektach. Klientom krajowym i zagranicznym służymy pomocą w wyborze najkorzystniejszej od strony podatkowo - prawnej formy prowadzenia działalności w danym kraju. Jesteśmy wsparciem zarówno przy założeniu i rejestracji spółek jak również w późniejszej działalności operacyjnej (np. prowadzenie rachunkowości).

 • Rejestracja i obsługa księgowa spółek za granicą
 • Przedstawiciel / Pełnomocnik Podatkowy

Przedstawiciel podatkowy to podmiot reprezentujący podatnika VAT, który nie posiada na terytorium Unii Europejskiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia.

W ramach usługi Przedstawiciela Podatkowego reprezentujemy i wypełniamy obowiązki Klienta wynikające z Ustawy o podatku od towarów i usług:

 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym
 • sporządzanie dokumentów zgodnie z wymaganiami administracji podatkowej (rejestracja do VAT)
 • sporządzanie stosownych deklaracji VAT, INTRASTAT, EKSTRASTAT
 • dokonywanie płatności podatku VAT w imieniu podatnika
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • dbanie o prawidłowy przebieg postępowań kontrolnych i podatkowych
 • występowanie o zwrot podatku VAT
 • korespondencja z lokalną administracją podatkową
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej
 • przygotowanie umowy spółki
 • sporządzenie dokumentów organów wewnętrznych spółki
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w stosownych instytucjach
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego dla spółki
 • tworzenie spółek, przygotowywanie zmian do umów spółek, wypełnianie formularzy do rejestracji zmian w Rejestrach Handlowych
 • prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji
 • obsługa bieżąca organów spółek, w tym Zarządów, Rad Nadzorczych, Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń spółek

Rozumiemy, jak ważna dla Klienta jest możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać w rozwiązywaniu bieżących zagadnień, problemów czy wyzwań.

Zarządzaj informacją w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje oferowane przez BUSINESS CARE dostępne poprzez komputer, smartphone, tablet, w kilku wersjach językowych.

co nas wyróżnia?Ubezpieczenie OC w wysokości
2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe


Nowoczesne rozwiązania systemowo - informatyczne
w outsourcingu usług profesjonalnych


Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS


Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego


Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych


Doświadczenie w obsłudze Klienta
zagranicznego i korporacyjnego


Wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A., notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2009 r.
Dedykowany Manager Klienta -
w skład zespołu,
który obsługuje Klienta, wchodzi osoba,
która jest aktywną stroną współpracy

Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta
(obsługa w językach obcych, elastyczność
w doborze oprogramowania)


Kompleksowość obsługi
w ramach jednej firmy


Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb:
doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy


Bieżąca obsługa w językach obcych

case studies

01
Branża samochodowa

"Przyjęty model współpracy, łączący w sobie tradycyjną księgowość stacjonarną oraz outsourcing usług księgowych był idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy. Dzięki temu nie naruszono struktur przedsiebiorstwa, a profesjonalizm zarządu i pracowników firmy outsoursingującej dał nam poczucie bezpieczeństwa w dziedzinie ksiegowości, finansów oraz administracji kadrowo - płacowej.

W powyższym modelu współpracy znaczącą rolę odgrywała kreatywność, doświadczenie oraz duże zdolności interpersonalne Prezesa Spółki BC Advanced Solutions, który służył cennymi wskazówkami w zakresie zagadnień biznesowych.

Podstawowe cechy współpracy z pracownikami BC Advanced Solutions to szeroka wiedza, terminowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta."

Dyrektor Generalny, Europa Centralno - Wschodnia

02
Branża budowlano - architektoniczna

"Zarząd Spółki BC Advanced Solutions pomógł nam sprawnie, w bardzo krótkim czasie i bez żadnych komplikacji dokonać likwidacji Spółki córki, a następnie otworzyć Oddział firmy w Polsce co miało bezpośredni wpływ na korzyści finansowe dotyczące zagdanień podatkowych spółki matki.

W naszej dotychczasowej współpracy zaprezentował się jako partner godny zaufania, reprezentując wysoki poziom świadczonych usług zarówno w okresie likwidacji Spółki jak i zakładania nowego Oddziału. Profesjonalizm osób z zakresu prowadzenia księgowości potwierdzają również przeprowadzone kontrole US."

Prokurent, Dyrektor Zarządzający

03
Branża IT

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions zarządzali w naszej firmie działem finansowo - księgowym oraz HR w zakresie kadr i płac. Pomimo rozpoczęcia współpracy w trudnym momencie (przejęcia zorganizowanego przedsiębiorstwa od nowo nabytej Spółki oraz outsourcing części funkcji finansowo - księgowych do regionalnej centrali w Niemczech) dział finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy szybko wdrożył się w organizację naszej jednostki. Przejęli zarządzanie w/w strukturami i przywrócili funkcjonalność naszej jednostki. To profesjonaliści, którzy cechują się dużą elastycznością i zaangażowaniem."

Executive Vice-President of International Operations

04
Branża elektroniki przemysłowej

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions to osoby, które podołają nawet najbardziej wymagającym zadaniom z obszaru finansów i rachunkowości. Nieoceniona pomoc przy wdrożeniu zmian koniecznych do przystosowania naszej firmy do standardów nowego właściciela. Swoimi działaniami obniżyli koszty funkcjonowania jednostki. Tematyka zarządzania, płynnością finansową czy doradztwo w sprawach biznesu jest im dobrze znane.

Wysoko cenimy sobie ich profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie w świadczone usługi."

Prezes Zarządu

05
Branża finansowa

"Współpraca z zarządem i pracownikami przebiega w sposób sprawny, rzetelny i terminowy, co stanowi istotną kwestię przy outsourcingu usług księgowych i doradczych. Zarówno członkowie zarządu jak i pracownicy pomogli nam sprawnie, szybko i bez dodatkowych kontroli z Urzędu Skarbowego odzyskać VAT sprzed kilku lat.

Zespół wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym. BC Advanced Solutions świadczy usługi na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem we współpracę z naszą firmą.

Polecamy niniejszą firmę jako godnego polecenia Partnera w biznesie."

CEO