01

Outsourcing rachunkowości i raportowanie

W partnerskiej relacji z Klientem pomagamy Firmom podejmować trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze rozwoju ich biznesów.

Misją BUSINESS CARE jest wspieranie zarządzania i optymalizacja kosztowa prowadzonej przez Klienta działalności, by wspomagać podejmowanie trafnych decyzji dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych.

 • Usługi księgowe zgodnie z ustawowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości UoR, MSSF/MSR, US GAAP, HGB i inne
 • Dedykowane raporty finansowo - controllingowe
 • Doradztwo prawno - podatkowe
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Audyt księgowy / podatkowy
 • Adaptacja systemów finansowych
 • Usługi na aplikacjach / systemach rachunkowych Klienta
 • Projektowanie oraz organizowanie procesów rachunkowych
 • Pomiar efektywności procesów rachunkowych

W dzisiejszych czasach doradztwo podatkowe lokuje się na granicy pomocy prawnej i usług z zakresu rachunkowości. Proponowane przez nas rozwiązania są opracowywane pod indywidualne potrzeby naszych Klientów i osadzone w konkretnych realiach. Naszym celem jest efektywne poszukiwanie optymalnych i bezpiecznych rozwiązań.

Rozwiązanie proponowane przez BC Advanced Solutions daje wymierne korzyści dla firm w fazie wzrostu poprzez możliwość włączenia eksperta finansowego w proces decyzyjny w spółce bez konieczności zatrudnienia profesjonalisty na pełen etat.
Usługa przejęcia funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera/ Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego jest propozycją m.in. dla przedsiębiorstw, u których powstaje potrzeba skorzystania z pomocy eksperta i doradcy, który wesprze firmę w procesie wzrostu oraz pomoże zidentyfikować szanse, zagrożenia i możliwości optymalizacji kosztów.

Na outsourcingu usług dyrektora finansowego skorzystają zarówno firmy, które nie osiągnęły jeszcze odpowiedniej skali wzrostu, aby budować i móc w pełni wykorzystać potencjał wewnętrznego działu finansów oraz firmy, które są w fazie intensywnego rozwoju swojej działalności. Usługa outsourcingu tych kompetencji i wprowadzenia w proces decyzyjny doświadczonego konsultanta w roli dyrektora i / lub kontrolera finansowego jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.
W kolejnej fazie wzrostu Państwa przedsiębiorstwa oferujemy asystę przy budowaniu wewnętrznego zespołu finansowego.


Korzyści ze współpracy:

 • oszczędność kosztów – skalowalność rozwiązania w zależności od rzeczywistych potrzeb
 • możliwość koncentracji na podstawowej działalności przy równoczesnym dostępie do kompetencji finansowych wspomagających proces decyzyjny i zarządzania
 • dostęp do zasobów merytorycznych biura rachunkowego
 • możliwość weryfikacji pomysłów biznesowych w oparciu o konkretne i realne dane finansowe
 • koordynacja współpracy z instytucjami finansowymi, pomoc w uzyskaniu finansowania
 • zarządzanie płynnością

W skład zespołu, który obsługuje Klienta wchodzi osoba, która jest aktywną stroną współpracy. Na bieżąco śledzi sytuację firmy i informuje Klienta o możliwościach optymalizacyjnych, związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

Rozumiemy, jak ważna dla Klienta jest możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać w rozwiązywaniu bieżących zagadnień, problemów czy wyzwań.

W BUSINESS CARE korzystamy z opracowanej specjalnie dla nas aplikacji, która pozwala na przygotowanie dowolnego raportu w oparciu o dane znajdujące się w bazie systemu rachunkowego. Przygotowywane raporty na bazie zawartych w tym systemie danych, kierujemy do osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz do działów kontrolingu. Aplikacja pozwala na korzystanie z wielu baz w jednym raporcie, co usprawnia tworzenie zestawień, raportów skonsolidowanych, dla spółek zależnych lub grup kapitałowych.

Aplikacja umożliwiająca dostęp do danych, dzięki którym kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych, poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Digitalizacja, czyli przejście z formy papierowej do elektronicznej.

W celu optymalizacji kosztów i podniesienia jakości komunikacji pomiędzy BUSINESS CARE a Klientem proponujemy współpracę przy opracowaniu elektronicznego obiegu dokumentów, który będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb konkretnej Firmy.

Dzięki zaimplementowaniu takiego rozwiązania Klient ma dostęp przez 24h do swoich dokumentów w wersji elektronicznej i jednocześnie może dysponować tymi dokumentami, w zależności od wewnętrznych potrzeb w poszczególnych komórkach swojej Organizacji.

Rozwiązanie to optymalizuje pracę w poszczególnych działach w przypadku korzystania z usług firmy outsourcingującej, co przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzaj informacją w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje oferowane przez BUSINESS CARE dostępne poprzez komputer, smartphone, tablet, w kilku wersjach językowych.

co nas wyróżnia?Ubezpieczenie OC w wysokości
2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe


Nowoczesne rozwiązania systemowo - informatyczne
w outsourcingu usług profesjonalnych


Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS


Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego


Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych


Doświadczenie w obsłudze Klienta
zagranicznego i korporacyjnego


Wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A., notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2009 r.
Dedykowany Manager Klienta -
w skład zespołu,
który obsługuje Klienta, wchodzi osoba,
która jest aktywną stroną współpracy

Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta
(obsługa w językach obcych, elastyczność
w doborze oprogramowania)


Kompleksowość obsługi
w ramach jednej firmy


Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb:
doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy


Bieżąca obsługa w językach obcych

case studies

01
Branża samochodowa

"Przyjęty model współpracy, łączący w sobie tradycyjną księgowość stacjonarną oraz outsourcing usług księgowych był idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy. Dzięki temu nie naruszono struktur przedsiebiorstwa, a profesjonalizm zarządu i pracowników firmy outsoursingującej dał nam poczucie bezpieczeństwa w dziedzinie ksiegowości, finansów oraz administracji kadrowo - płacowej.

W powyższym modelu współpracy znaczącą rolę odgrywała kreatywność, doświadczenie oraz duże zdolności interpersonalne Prezesa Spółki BC Advanced Solutions, który służył cennymi wskazówkami w zakresie zagadnień biznesowych.

Podstawowe cechy współpracy z pracownikami BC Advanced Solutions to szeroka wiedza, terminowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta."

Dyrektor Generalny, Europa Centralno - Wschodnia

02
Branża budowlano - architektoniczna

"Zarząd Spółki BC Advanced Solutions pomógł nam sprawnie, w bardzo krótkim czasie i bez żadnych komplikacji dokonać likwidacji Spółki córki, a następnie otworzyć Oddział firmy w Polsce co miało bezpośredni wpływ na korzyści finansowe dotyczące zagdanień podatkowych spółki matki.

W naszej dotychczasowej współpracy zaprezentował się jako partner godny zaufania, reprezentując wysoki poziom świadczonych usług zarówno w okresie likwidacji Spółki jak i zakładania nowego Oddziału. Profesjonalizm osób z zakresu prowadzenia księgowości potwierdzają również przeprowadzone kontrole US."

Prokurent, Dyrektor Zarządzający

03
Branża IT

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions zarządzali w naszej firmie działem finansowo - księgowym oraz HR w zakresie kadr i płac. Pomimo rozpoczęcia współpracy w trudnym momencie (przejęcia zorganizowanego przedsiębiorstwa od nowo nabytej Spółki oraz outsourcing części funkcji finansowo - księgowych do regionalnej centrali w Niemczech) dział finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy szybko wdrożył się w organizację naszej jednostki. Przejęli zarządzanie w/w strukturami i przywrócili funkcjonalność naszej jednostki. To profesjonaliści, którzy cechują się dużą elastycznością i zaangażowaniem."

Executive Vice-President of International Operations

04
Branża elektroniki przemysłowej

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions to osoby, które podołają nawet najbardziej wymagającym zadaniom z obszaru finansów i rachunkowości. Nieoceniona pomoc przy wdrożeniu zmian koniecznych do przystosowania naszej firmy do standardów nowego właściciela. Swoimi działaniami obniżyli koszty funkcjonowania jednostki. Tematyka zarządzania, płynnością finansową czy doradztwo w sprawach biznesu jest im dobrze znane.

Wysoko cenimy sobie ich profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie w świadczone usługi."

Prezes Zarządu

05
Branża finansowa

"Współpraca z zarządem i pracownikami przebiega w sposób sprawny, rzetelny i terminowy, co stanowi istotną kwestię przy outsourcingu usług księgowych i doradczych. Zarówno członkowie zarządu jak i pracownicy pomogli nam sprawnie, szybko i bez dodatkowych kontroli z Urzędu Skarbowego odzyskać VAT sprzed kilku lat.

Zespół wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym. BC Advanced Solutions świadczy usługi na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem we współpracę z naszą firmą.

Polecamy niniejszą firmę jako godnego polecenia Partnera w biznesie."

CEO