04

Outsourcing płac

W partnerskiej relacji z Klientem pomagamy Firmom podejmować trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze rozwoju ich biznesów.

 • Outsourcing procesów płacowych
 • Outsourcing płac w strukturze Klienta
 • Raporty płacowe online
 • Płacowy portal pracowniczy
 • E-pulpit Menadżera

Przekazanie administracji płacowej BUSINESS CARE daje organizacji Klienta bezpieczeństwo, wynikające z pewności przestrzegania aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, a także pozwala zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową. Przed rozpoczęciem współpracy i świadczenia usług outsourcingu płac, analizujemy potrzeby Klientów w zakresie raportowania. W zależności od ich wymagań przygotowujemy podstawowe oraz niestandardowe raporty płacowe.

W zakres usług wchodzi m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, w tym ustawowych oraz wewnętrznych dodatków, potrąceń składek na ubezpieczenia społeczne i podatków dochodowych od osób fizycznych
 • dokonywanie bezpośrednich przelewów na rachunki bankowe pracowników
 • przygotowywanie i wypełnianie ustawowych deklaracji i raportów
 • raportowanie dla Zarządu Firmy
 • utrzymywanie subkonta powierniczego do wypłaty wynagrodzeń

Zapewniamy dostęp on-line 7 dni w tygodniu przez 24h do danych i procesów płacowych. Dzięki temu Klient może na bieżąco korzystać z raportów, zestawień oraz podglądu danych personalnych.

Portal pracowniczy to dostęp internetowy, który pozwala pracownikom na samodzielne wykonywanie wielu zadań.

Dzięki temu narzędziu pracownicy Klienta mogą:

 • wydrukować pasek płacowy
 • złożyć wniosek urlopowy, który trafia do akceptacji przełożonego
 • przejrzeć roczną kartotekę zarobków
 • sprawdzić swoje nieobecności
 • ocenić aktualność swoich danych osobowych zawartych w systemie

Dostęp do portalu jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej, więc nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Można z niego korzystać za pomocą loginu i hasła, zarówno w pracy jak i w domu.
Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia wymianę informacji pomiędzy pracownikami, menadżerami i zespołem kadrowo-płacowym Klienta.

Aplikacja umożliwiająca dostęp do danych, dzięki którym kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych, poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Rozumiemy, jak ważna dla Klienta jest możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać w rozwiązywaniu bieżących zagadnień, problemów czy wyzwań.

Tworzenie bądź modyfikacja istniejących regulaminów w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzenie zapisów zapewniających optymalizację kosztów i minimalizację ryzyka Klienta.
Tworzenie regulaminów pracy, wynagrodzeń oraz innych procedur wewnętrznych „od podstaw”.
Audyt akt osobowych oraz istniejących dokumentów i pomoc w ich modyfikacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

W BUSINESS CARE korzystamy z opracowanej specjalnie dla nas aplikacji, która pozwala na przygotowanie dowolnego raportu w oparciu o dane znajdujące się w bazie systemu rachunkowego. Przygotowywane raporty na bazie zawartych w tym systemie danych, kierujemy do osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz do działów kontrolingu. Aplikacja pozwala na korzystanie z wielu baz w jednym raporcie, co usprawnia tworzenie zestawień, raportów skonsolidowanych, dla spółek zależnych lub grup kapitałowych.

 • aplikacja umożliwiająca uzyskanie informacji o dokumentach w aktach osobowych pracownika
 • elektroniczny zapis pasków i deklaracji RMUA pracowników Klienta
 • dostęp do informacji za pomocą indywidualnie przydzielonego loginu i hasła
 • ewidencja czasu pracy, automatyczna kontrola poprawności ułożenia grafików i rozliczenie czasu pracy na koniec okresu rozliczeniowego
 • składanie wniosków o urlop oraz ich akceptację online
 • ewidencja i automatyczne rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów

Zarządzaj informacją w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje oferowane przez BUSINESS CARE dostępne poprzez komputer, smartphone, tablet, w kilku wersjach językowych.

co nas wyróżnia?Ubezpieczenie OC w wysokości
2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe


Nowoczesne rozwiązania systemowo - informatyczne
w outsourcingu usług profesjonalnych


Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS


Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego


Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych


Doświadczenie w obsłudze Klienta
zagranicznego i korporacyjnego


Wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A., notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2009 r.
Dedykowany Manager Klienta -
w skład zespołu,
który obsługuje Klienta, wchodzi osoba,
która jest aktywną stroną współpracy

Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta
(obsługa w językach obcych, elastyczność
w doborze oprogramowania)


Kompleksowość obsługi
w ramach jednej firmy


Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb:
doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy


Bieżąca obsługa w językach obcych

case studies

01
Branża samochodowa

"Przyjęty model współpracy, łączący w sobie tradycyjną księgowość stacjonarną oraz outsourcing usług księgowych był idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy. Dzięki temu nie naruszono struktur przedsiebiorstwa, a profesjonalizm zarządu i pracowników firmy outsoursingującej dał nam poczucie bezpieczeństwa w dziedzinie ksiegowości, finansów oraz administracji kadrowo - płacowej.

W powyższym modelu współpracy znaczącą rolę odgrywała kreatywność, doświadczenie oraz duże zdolności interpersonalne Prezesa Spółki BC Advanced Solutions, który służył cennymi wskazówkami w zakresie zagadnień biznesowych.

Podstawowe cechy współpracy z pracownikami BC Advanced Solutions to szeroka wiedza, terminowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta."

Dyrektor Generalny, Europa Centralno - Wschodnia

02
Branża budowlano - architektoniczna

"Zarząd Spółki BC Advanced Solutions pomógł nam sprawnie, w bardzo krótkim czasie i bez żadnych komplikacji dokonać likwidacji Spółki córki, a następnie otworzyć Oddział firmy w Polsce co miało bezpośredni wpływ na korzyści finansowe dotyczące zagdanień podatkowych spółki matki.

W naszej dotychczasowej współpracy zaprezentował się jako partner godny zaufania, reprezentując wysoki poziom świadczonych usług zarówno w okresie likwidacji Spółki jak i zakładania nowego Oddziału. Profesjonalizm osób z zakresu prowadzenia księgowości potwierdzają również przeprowadzone kontrole US."

Prokurent, Dyrektor Zarządzający

03
Branża IT

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions zarządzali w naszej firmie działem finansowo - księgowym oraz HR w zakresie kadr i płac. Pomimo rozpoczęcia współpracy w trudnym momencie (przejęcia zorganizowanego przedsiębiorstwa od nowo nabytej Spółki oraz outsourcing części funkcji finansowo - księgowych do regionalnej centrali w Niemczech) dział finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy szybko wdrożył się w organizację naszej jednostki. Przejęli zarządzanie w/w strukturami i przywrócili funkcjonalność naszej jednostki. To profesjonaliści, którzy cechują się dużą elastycznością i zaangażowaniem."

Executive Vice-President of International Operations

04
Branża elektroniki przemysłowej

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions to osoby, które podołają nawet najbardziej wymagającym zadaniom z obszaru finansów i rachunkowości. Nieoceniona pomoc przy wdrożeniu zmian koniecznych do przystosowania naszej firmy do standardów nowego właściciela. Swoimi działaniami obniżyli koszty funkcjonowania jednostki. Tematyka zarządzania, płynnością finansową czy doradztwo w sprawach biznesu jest im dobrze znane.

Wysoko cenimy sobie ich profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie w świadczone usługi."

Prezes Zarządu

05
Branża finansowa

"Współpraca z zarządem i pracownikami przebiega w sposób sprawny, rzetelny i terminowy, co stanowi istotną kwestię przy outsourcingu usług księgowych i doradczych. Zarówno członkowie zarządu jak i pracownicy pomogli nam sprawnie, szybko i bez dodatkowych kontroli z Urzędu Skarbowego odzyskać VAT sprzed kilku lat.

Zespół wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym. BC Advanced Solutions świadczy usługi na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem we współpracę z naszą firmą.

Polecamy niniejszą firmę jako godnego polecenia Partnera w biznesie."

CEO