02

Outsourcing działu księgowego wewnątrz struktur Klienta

W partnerskiej relacji z Klientem pomagamy Firmom podejmować trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze rozwoju ich biznesów.

 • Centrala Księgowości - Centrum księgowości dla Firm posiadających oddziały i wewnętrzne działy księgowe
  w strukturach organizacyjnych
 • Outsourcing działu księgowego wewnątrz organizacji Klienta
 • Nadzór księgowy 
 • Audyt wewnętrzny
 • Audyt księgowy / podatkowy 
 • Zastępstwo personelu księgowego
 • Doradztwo prawno – podatkowe

Centrala Księgowości

Centrum Księgowości dla firm posiadających oddziały i wewnętrzne działy księgowe w poszczególnych oddziałach.
Wielooddziałowe struktury rodzą problemy przy przepływie danych oraz przy ich konsolidacji. Często dane oparte są na różnych standardach oraz powstają w różnych systemach komputerowych.

Zadaniem Centrali Księgowości jest:

 • kontrola, czy wszystkie oddziały pracują według tych samych zasad księgowości,
 • zapewnienie porównywalności danych spływających z różnych oddziałów,
 • monitorowanie przepływu dokumentów oraz informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami Grupy,
 • konsolidacja wyniku oraz sprawdzenie, czy skonsolidowane raporty są kompletne.

Dzięki usłudze „Centrala Księgowości” przedsiębiorstwo może zaoszczędzić na budowie skomplikowanych struktur holdingowych. Uzyskuje także partnera, który kontroluje jakość funkcji księgowych grupy oraz doradza jak budować te struktury, aby uzyskiwać informacje o najwyższej jakości.

Outsourcing działu księgowego wewnątrz organizacji Klienta

Wielokrotnie firmy rezygnują z usług outsourcingu księgowego, gdyż ich organizacja potrzebuje stałego kontaktu z księgowością. Taka decyzja jest uzasadniona racją operacyjnej efektywności, a jednocześnie przenosi pełne ryzyko oraz konieczność zarządzania wiedzą księgową wewnątrz organizacji.

BUSINESS CARE proponuje w tej sytuacji usługę outsourcingu księgowego wewnątrz organizacji Klienta.

Dzięki tej usłudze:

 • dział księgowy jest stale „pod ręką” (w strukturach Firmy),
 • odpowiedzialność za usługi księgowe zostaje przeniesiona na BC Advanced Solutions.

Nadzór księgowy

Usługa jest skierowana do Klientów, którzy wykonują funkcje księgowe wewnątrz firmy, ale jednocześnie uważają, że te funkcje wymagają wsparcia ze strony wykwalifikowanych ekspertów. Usługa nadzoru księgowego umożliwia merytoryczną kontrolę prowadzonych księgowań, sprawdza ich poprawność od strony prawnej i podatkowej.

W ramach tej usługi:

 • weryfikujemy dokumentację księgową
 • analizujemy salda
 • uzgadniamy księgi
 • dbamy o kompletność dokumentacji księgowej
 • przygotowujemy deklaracje podatkowe
 • przygotowujemy deklaracje do GUS i NBP
 • wyposażamy pracowników Klienta w głębszą wiedzę księgową, dzięki czemu mogą oni uzyskać większą niezależność

Usługa ta może być świadczona zarówno w siedzibie Klienta, jak również wykorzystując zdalny dostęp do systemu finansowo-księgowego Klienta.

Rozwiązanie proponowane przez BC Advanced Solutions daje wymierne korzyści dla firm w fazie wzrostu poprzez możliwość włączenia eksperta finansowego w proces decyzyjny w spółce bez konieczności zatrudnienia profesjonalisty na pełen etat.
Usługa przejęcia funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera/ Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego jest propozycją m.in. dla przedsiębiorstw, u których powstaje potrzeba skorzystania z pomocy eksperta i doradcy, który wesprze firmę w procesie wzrostu oraz pomoże zidentyfikować szanse, zagrożenia i możliwości optymalizacji kosztów.

Na outsourcingu usług dyrektora finansowego skorzystają zarówno firmy, które nie osiągnęły jeszcze odpowiedniej skali wzrostu, aby budować i móc w pełni wykorzystać potencjał wewnętrznego działu finansów oraz firmy, które są w fazie intensywnego rozwoju swojej działalności. Usługa outsourcingu tych kompetencji i wprowadzenia w proces decyzyjny doświadczonego konsultanta w roli dyrektora i / lub kontrolera finansowego jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.
W kolejnej fazie wzrostu Państwa przedsiębiorstwa oferujemy asystę przy budowaniu wewnętrznego zespołu finansowego.


Korzyści ze współpracy:

 • oszczędność kosztów – skalowalność rozwiązania w zależności od rzeczywistych potrzeb
 • możliwość koncentracji na podstawowej działalności przy równoczesnym dostępie do kompetencji finansowych wspomagających proces decyzyjny i zarządzania
 • dostęp do zasobów merytorycznych biura rachunkowego
 • możliwość weryfikacji pomysłów biznesowych w oparciu o konkretne i realne dane finansowe
 • koordynacja współpracy z instytucjami finansowymi, pomoc w uzyskaniu finansowania
 • zarządzanie płynnością

Rozumiemy, jak ważna dla Klienta jest możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać w rozwiązywaniu bieżących zagadnień, problemów czy wyzwań.

W BUSINESS CARE korzystamy z opracowanej specjalnie dla nas aplikacji, która pozwala na przygotowanie dowolnego raportu w oparciu o dane znajdujące się w bazie systemu rachunkowego. Przygotowywane raporty w oparciu o zawarte w tym systemie dane kierujemy do osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz do działów kontrolingu. Aplikacja pozwala na korzystanie z wielu baz w jednym raporcie, co usprawnia tworzenie zestawień, raportów skonsolidowanych, dla spółek zależnych lub grup kapitałowych.

Aplikacja umożliwiająca dostęp do danych, dzięki którym kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych, poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Digitalizacja, czyli przejście z formy papierowej do elektronicznej.

W celu optymalizacji kosztów i podniesienia jakości komunikacji pomiędzy BUSINESS CARE a Klientem proponujemy współpracę przy opracowaniu elektronicznego obiegu dokumentów, który będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb konkretnej Firmy.

Dzięki zaimplementowaniu takiego rozwiązania Klient ma dostęp przez 24h do swoich dokumentów w wersji elektronicznej i jednocześnie może dysponować tymi dokumentami, w zależności od wewnętrznych potrzeb w poszczególnych komórkach swojej Organizacji.

Rozwiązanie to optymalizuje pracę w poszczególnych działach w przypadku korzystania z usług firmy outsourcingującej, co przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

co nas wyróżnia?Ubezpieczenie OC w wysokości
2 000 000 PLN + ubezpieczenia dodatkowe


Nowoczesne rozwiązania systemowo - informatyczne
w outsourcingu usług profesjonalnych


Przejęcie odpowiedzialności przed instytucjami takimi jak US, PIP, ZUS, GUS


Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Przejęcie funkcji Głównego Księgowego / Kontrolera / Analityka Finansowego / Dyrektora Finansowego


Specjalizacja w obsłudze spółek kapitałowych


Doświadczenie w obsłudze Klienta
zagranicznego i korporacyjnego


Wsparcie Grupy Kapitałowej Arteria S.A., notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2009 r.
Dedykowany Manager Klienta -
w skład zespołu,
który obsługuje Klienta, wchodzi osoba,
która jest aktywną stroną współpracy

Dostosowanie i szybka reakcja na potrzeby Klienta
(obsługa w językach obcych, elastyczność
w doborze oprogramowania)


Kompleksowość obsługi
w ramach jednej firmy


Usługi doradcze hotline – zależnie od potrzeb:
doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy


Bieżąca obsługa w językach obcych

case studies

01
Branża samochodowa

"Przyjęty model współpracy, łączący w sobie tradycyjną księgowość stacjonarną oraz outsourcing usług księgowych był idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy. Dzięki temu nie naruszono struktur przedsiebiorstwa, a profesjonalizm zarządu i pracowników firmy outsoursingującej dał nam poczucie bezpieczeństwa w dziedzinie ksiegowości, finansów oraz administracji kadrowo - płacowej.

W powyższym modelu współpracy znaczącą rolę odgrywała kreatywność, doświadczenie oraz duże zdolności interpersonalne Prezesa Spółki BC Advanced Solutions, który służył cennymi wskazówkami w zakresie zagadnień biznesowych.

Podstawowe cechy współpracy z pracownikami BC Advanced Solutions to szeroka wiedza, terminowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta."

Dyrektor Generalny, Europa Centralno - Wschodnia

02
Branża budowlano - architektoniczna

"Zarząd Spółki BC Advanced Solutions pomógł nam sprawnie, w bardzo krótkim czasie i bez żadnych komplikacji dokonać likwidacji Spółki córki, a następnie otworzyć Oddział firmy w Polsce co miało bezpośredni wpływ na korzyści finansowe dotyczące zagdanień podatkowych spółki matki.

W naszej dotychczasowej współpracy zaprezentował się jako partner godny zaufania, reprezentując wysoki poziom świadczonych usług zarówno w okresie likwidacji Spółki jak i zakładania nowego Oddziału. Profesjonalizm osób z zakresu prowadzenia księgowości potwierdzają również przeprowadzone kontrole US."

Prokurent, Dyrektor Zarządzający

03
Branża IT

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions zarządzali w naszej firmie działem finansowo - księgowym oraz HR w zakresie kadr i płac. Pomimo rozpoczęcia współpracy w trudnym momencie (przejęcia zorganizowanego przedsiębiorstwa od nowo nabytej Spółki oraz outsourcing części funkcji finansowo - księgowych do regionalnej centrali w Niemczech) dział finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowy szybko wdrożył się w organizację naszej jednostki. Przejęli zarządzanie w/w strukturami i przywrócili funkcjonalność naszej jednostki. To profesjonaliści, którzy cechują się dużą elastycznością i zaangażowaniem."

Executive Vice-President of International Operations

04
Branża elektroniki przemysłowej

"Pracownicy firmy BC Advanced Solutions to osoby, które podołają nawet najbardziej wymagającym zadaniom z obszaru finansów i rachunkowości. Nieoceniona pomoc przy wdrożeniu zmian koniecznych do przystosowania naszej firmy do standardów nowego właściciela. Swoimi działaniami obniżyli koszty funkcjonowania jednostki. Tematyka zarządzania, płynnością finansową czy doradztwo w sprawach biznesu jest im dobrze znane.

Wysoko cenimy sobie ich profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie w świadczone usługi."

Prezes Zarządu

05
Branża finansowa

"Współpraca z zarządem i pracownikami przebiega w sposób sprawny, rzetelny i terminowy, co stanowi istotną kwestię przy outsourcingu usług księgowych i doradczych. Zarówno członkowie zarządu jak i pracownicy pomogli nam sprawnie, szybko i bez dodatkowych kontroli z Urzędu Skarbowego odzyskać VAT sprzed kilku lat.

Zespół wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym. BC Advanced Solutions świadczy usługi na wysokim poziomie, z dużym zaangażowaniem we współpracę z naszą firmą.

Polecamy niniejszą firmę jako godnego polecenia Partnera w biznesie."

CEO