Wsparcie IT

Poza kompleksowymi usługami księgowymi proponujemy równnież szereg usług informatycznych ułatwiających naszym klientom rozwiązywanie problemów, z którymi codziennie się zmagają. Gwarantujemy natychmiastową reakcję serwisową.

Nasza oferta obejmuje:

Wybór proponowanego przez nas wariantu opieki serwisowej oznacza koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego. Dzięki temu pracownicy Twojej firmy będą mogli bez zakłóceń skoncentrować się na wypełnianiu swoich zadań i obowiązków. Powierzenie opieki serwisowej IT firmie zewnętrznej radykalnie obniża bezpośrednie i pośrednie koszty utrzymania systemu.

Zobacz cennik

Opieka serwisowa Business Care

Zatrudnianie informatyka staje się zbędne! Zamiast tego do Twojej dyspozycji będzie pozostawał wyspecjalizowany zespół doświadczonych pracowników Business Care, mających dostęp do najnowszego wsparcia technicznego, dysponujących zapleczem technicznym, konsultujących się bezpośrednio z dostawcami i producentami sprzętu komputerowego i co najważniejsze rozwiązujących najbardziej złożone problemy.

Korzystając ze wsparcia IT Business Care, otrzymujesz korzyści niewspółmierne do nakładów. Zaletą outsourcingu jest możliwość elastycznego zarządzania zasobami, które zawsze będą dostosowane do aktualnych potrzeb. Ważną cechą outsourcingu jest również stała dostępność zasobów co oznacza, że w przypadku czasowej niedyspozycyjności pracownika, może on być szybko zastąpiony przez inną osobę, dzięki czemu eliminuje się całkowicie ryzyko przestoju w pracy i trudności związane z rozwiązywaniem problemów pod nieobecność informatyka.

Sieci komputerowe

Oferujemy pełny nadzór nad siecią informatyczną, administrację oraz pomoc techniczną. Łatwa i szybka wymiana informacji między stanowiskami pracy, korzystanie z Internetu na wszystkich stanowiskach jednocześnie oraz możliwość większego zabezpieczenia danych to tylko niektóre zalety korzystania z sieci w firmie.

Centrum informatyczne Business Care zapewni bieżącą obsługę sieci komputerowej w firmie w zakresie:

Korzyści:

  1. Obniżenie kosztów obsługi IT.
  2. Brak zobowiązań wobec pracownika etatowego.
  3. Niezawodne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  4. Wiedza i doświadczenia fachowców.
  5. Szeroki zakres kompetencji.
  6. Możliwość dowolnego skomponowania pakietu usług w abonamencie,natychmiastowa reakcja serwisowa.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy sie z Tobą.

661 406 52922 482 03 00