Obsługa prawna

Obsługa prawna jest ofertą, którą adresujemy do małych i średnich przedsiębiorców. Chodzi tu zarówno o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki osobowe oraz kapitałowe.

W ramach tej oferty pomagamy naszym klientom w sprawach dotyczących ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksu spółek handlowych, krajowego rejestru sądowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, naprawczego i upadłościowego. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych, pomagamy im także w przygotowywaniu i weryfikacji umów.

Ze względu na przynależność do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz wszechstronny charakter naszej działalności dysponujemy doświadczeniem i kompetencjami ze wszystkich dziedzin istotnych dla skutecznego prowadzenia biznesu. Ma to bardzo korzystny wpływ na jakość świadczonych przez nas usług prawnych i daje nam przewagę nad konkurencją specjalizującą się tylko w tej jednej wąskiej dziedzinie.

Obsługa prawna w ramach pakietu obejmuje:

Cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od zakresu usług ujętych w abonamencie miesięcznym.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy sie z Tobą.

661 406 52922 482 03 00