Aktualności Kadrowe

"Aktualności kadrowe" – 20 minut i wszystko wiadomo

Ściągnij najnowszy numer Aktualności kadrowych w formacie pdf.

"Aktualności kadrowe" to miesięcznik przeznaczony szczególnie dla osób, które nie mają czasu na codzienne, bieżące śledzenie nowości prawa pracy oraz spędzanie długich godzin w Internecie w poszukiwaniu praktycznego zastosowania nowych przepisów, wyroków, czy interpretacji urzędowych. "Aktualności…" stawiają sobie za cel, aby z szumu informacji wyłowić tylko takie, które naprawdę w danym czasie mają znaczenie praktyczne dla pracodawcy, kadrowego, czy specjalisty d.s. HR oraz aby informacje te zapakować w krótką, zwięzłą formę. Stąd liczne wzory, przykłady i schematy, które ułatwiają odbiór.

Mimo zwięzłej formy zachowujemy wysoki poziom merytoryczny publikacji: wyjaśniamy trudne problemy kadrowe, konfrontujemy zmiany z różnymi przypadkami z praktyki.

Wysoki poziom przekazywanych informacji gwarantują autorzy: głównie z Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy oraz wiodących kancelarii zajmujących się prawem pracy. Sami doświadczeni praktycy, którzy tworzą i stosują prawo pracy.

Czym różnią się "Aktualności kadrowe" od innych tego typu publikacji:

"Aktualności kadrowe" to nie tylko zmiany w przepisach!

W "Aktualnościach…" podejmujemy aktualne problemy, których niektóre publikacje nie podejmują:

Rozliczanie czasu pracy, udzielanie urlopów, zatrudnianie, zwalnianie, dokumenty pracownicze i wiele innych…

W "Aktualnościach…" można znaleźć informacje o wszystkich prawach i obowiązkach pracodawcy (działu kadr), a w szczególności o:

Więcej na stronie Aktualności kadrowych →

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy sie z Tobą.

661 406 52922 482 03 00