Kto może świadczyć usługi księgowe?

10 sierpnia 2014 roku miała miejsce modyfikacja ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 768 z dnia 9.05.2014). Wprowadzono duże zmiany - między innymi aktualizację w ustawie o rachunkowości, ale również zmniejszono na jej mocy dotychczasowe wymagania wobec rewidentów, doradców podatkowych, aktuariuszy, brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz księgowych i maklerów papierów wartościowych.

Możliwości i ograniczenia przez zmianą prawa

W latach ubiegłych taką działalność mogły prowadzić osoby, które charakteryzowały minimum trzy lata praktyki w księgowości na terenie Polski oraz posiadający wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości. W przeszłości wymagane było ukończenie studiów o kierunku rachunkowość bądź innych kierunków o profilu ekonomicznym, ale ze specjalnością z rachunkowości. Innym wyjściem było ukończenie studiów podyplomowych o takiej specjalności. Osoby, które kończyły szkołę średnią o profilu księgowym musiały zdawać dodatkowy egzamin państwowy, aby móc prowadzić działalność, a oprócz tego były zobowiązane odbyć dwuletnie praktyki. Ministerstwo Finansów potwierdzało stosownym certyfikatem wszystkie dodatkowe zdobyte uprawnienia.

Jednak to nie wszystko - osoba, która chciała prowadzić firmę zajmującą się usługami rachunkowymi nie mogła być karana między innymi za następujące przestępstwa:

Oprócz tego osoby takie musiały mieć pełną zdolność do czynności prawnych i mieć pełne prawa publiczne. Ponadto obowiązkiem biura było posiadanie odpowiedniej polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Co zmienia nowa ustawa?

W nowych przepisach usługi księgowe może świadczyć osoba, która spełnia wymóg niekaralności i posiada zdolność oraz polisę OC. Jednocześnie nie jest już potrzebne posiadanie certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa deregulacyjna pozwala na rezygnację z wymogu posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego oraz zniesienia egzaminu państwowego w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Na dodatek nie ma już obowiązku odbywania trzy i dwu letnich praktyk zawodowych. Zrezygnowano również z wymogu korzystania z pełni praw publicznych. Tak więc każda osoba spełniająca te trzy wyżej wymienione wymogi może zajmować się usługami rachunkowymi.

Wprowadzenie takiej ustawy sprawiło uwolnienie zawodu księgowego. Nie należy zapominać jednak, że niesie to za sobą również dużo wad jaki zalet. Pojawienie się na rynku nowych biur rachunkowych spowoduje większą elastyczność i konkurencyjność. Niestety jakość zapewnianych usług weryfikować będzie wolny rynek. Trzeba mieć również na uwadze, że wśród osób świadczących takie usługi mogą pojawić się takie, których doświadczenie nie będzie wystarczające, a wręcz będą oni niekompetentni – ich pomyłki mogą być bardzo kosztowne dla ich klientów. Warto zatem, aby przedsiębiorca był świadomy swoich potrzeb i ponoszonego w takiej sytuacji ryzyka, w efekcie dobierając biuro rachunkowe dokonując uprzednio odpowiedniego rozeznania.


loga B2B

Osobą kontaktową jest Grzegorz Kowalski, mail: grzegorz.kowalski@bc-partner.pl

Więcej o projekcie:

pdf

Usługi

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy sie z Tobą.

661 406 52922 482 03 00